Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 5 listopada 2020 informuję, że zajęcia w klasach I – VIII zostają zawieszone od 09 listopada do 29 listopada 2020. Nauka odbywa się w trybie zdalnym.

Od 9 listopada 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu może zapewnić opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią.

Dyrektor szkoły,

Agata Ratajczak