Zajęcia w klasach I-III zostają zawieszone do 6 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje zostały Państwu przesłane poprzez dziennik elektroniczny Librus.