Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku zajęcia dla klas 4-8 prowadzone są zdalnie.