Zapraszamy rodziców naszych uczniów na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się 22 września 2020 roku wg poniższego harmonogramu:

17:00
17:15
17:30
17:45
18:30
1A
2A
4A
2B
Trójki klasowe
1B
3B
1C
2D
6A
8A
7-8
cudzoziemskie
7A
3A
4-6
cudzoziemskie
2C

Informujemy, że rodzice mogą wejść do szkoły z założoną maseczką lub przyłbicą. Od każdego ucznia może przyjść tylko jeden rodzic.

Zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów 1-3 cudzoziemskich odbędzie się w innym terminie.