Prosimy, aby uczniowie poszczególnych klas ustawiali się na boisku między segmentami budynku przy napisie swojej klasy (napis na kostce brukowej). Następnie wychowawcy zabiorą dzieci do sal, zachowując odpowiedni reżim sanitarny.