Publikujemy listę dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Publikujemy listę dzieci, które nie zostały przyjęte do naszej szkoły.