Rodzice uczniów, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, do 24 czerwca muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka (dotyczy to wyłącznie osób wybierających podstawówkę inną niż obwodowa). Potwierdzenie można złożyć bezpośrednio w szkole (wzór dostępny jest na internetowej stronie NABÓR), poprzez system elektroniczny (za pomocą indywidualnego kodu PIN nadawanego w trakcie wypełniania wniosku) lub przesłać skan oświadczenia na skrzynkę mailową szkoły. Niezłożenie oświadczenia oznacza rezygnację z miejsca.

30 czerwca, o godzinie 12.00 w szkołach zostanie ogłoszona lista osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami (nie będzie można składać wniosków w systemie NABÓR). Jej termin, po 30 czerwca ogłoszą dyrektorzy poszczególnych szkół. Informacji na ten temat warto więc szukać bezpośrednio w placówce. Wykaz podstawówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej będzie dostępny w systemie NABÓR od 1 lipca.”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. naboru do klas pierwszych – rok szkolny 2020/2021 – znajdującymi się na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego – kliknij tutaj.