Informujemy, że wszyscy kandydaci, dla których Szkoła Podstawowa nr 2 jest szkołą obwodową, zostali przyjęci.

Poniżej znajduje się lista kandydatów spoza obwodu, którzy zostali zakwalifikowani.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami pod listą dzieci zakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły (tylko kandydaci spoza obwodu szkoły) w dniach od 18.06 do 24.06.2020.

Potwierdzenie woli będzie możliwe:

1) w systemie NABÓR (poprzez logowanie na indywidualny PIN) lub

2) przekazując skanem na pocztę elektroniczną szkoły lub

3) wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych szkoły.

Wszelkie informacje dot. naboru oraz potrzebne dokumenty: