Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zdali test predyspozycji językowych: