На вході до школи з боку спортивного майданчика буде визначене місце – коробка із написом:

“Будь ласка тут залишіть книги, позичені із бібліотеки”.

Просимо батьків, які приходять віддати підручники, залишати книги, позичені із бібліотеки в цій коробці.

Спосіб складання книжок, позичених із бібліотеки, до коробки:

Книги, які повертає один із батьків чи учень, слід покласти у зав’язаний поліетиленовий пакет, з папірцем, де написане ім’я та прізвище учня, клас та контактний телефон.

Це дозволить ефективно впорядкувати підручники і позичені книги під час одного відвідування бібліотеки.

Я звертаю особливу увагу на те, щоб 8 класи іноземців повернули до бібліотеки підручники та книги у зв’язку із закінченням навчання у школи.

Повернення підручників – іноземні класи:

I-          понеділок 8.06.2020 з 12.40-14.00

II-         понеділок 8.06.2020 з 14.10-15.00

VI-       вівторок 9.06.2020 з 12.40-13.00

V-         вівторок 9.06.2020 з 13.00-16.00

VII-      середа 10.06.2020 з 12.30-13.30

VIII-    вівторок 16.06.2020 12.30 / після іспиту /

 

Підручники віддаються кожні 10-15 хвилин після узгодження черги з вихователем класу.

Будь ласка, стежте за своєю чергою. Якщо батьки не можуть здати підручники у встановленні терміни, повідомте про це вихователя класу.

 

Ми передаємо всі підручники без вправ

На входе в школу со стороны спортивной площадки будет определено место – коробка с надписью:

“Пожалуйста, здесь оставьте книги, заимствованные из библиотеки”.

Просим родителей, которые приходят отдать учебники, оставлять книги, заимствованные из библиотеки в этой коробке.

Способ сборки книг, одолженных из библиотеки, в коробке:

Книги, которые возвращает один из родителей или ученик, следует положить в завязанный полиэтиленовый пакет, с бумажкой, где написано имя и фамилия ученика, класс и контактный телефон.

Это позволит эффективно упорядочить учебники и заимствованные книги во время одного посещения библиотеки.

Я обращаю особое внимание на то, чтобы 8 классы иностранцев вернули в библиотеку учебники и книги в связи с окончанием обучения в школе.

Возвращение учебников – иностранные класса:

I-          понедельник 8.06.2020 с 12.40-14.00

II-         понедельник 8.06.2020 с 14.10-15.00

VI-        вторник 9.06.2020 с 12.40-13.00

V-         вторник 9.06.2020 с 13.00-16.00

VII-      среду 10.06.2020 с 12.30-13.30

VIII-     вторник 16.06.2020 12:30 / после экзамена /

 

Учебники отдаются каждые 10-15 минут после согласования очереди с воспитателем класса.

Пожалуйста, следите за своей очередью. Если родители не могут сдать учебники в установлении сроки, сообщите об этом воспитателю класса.

 

Мы передаем все учебники без упражнений