PRZYJMOWANIE PODRĘCZNIKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY WEJŚCIU OD STRONY BOISKA – tam będzie znajdował się karton z napisem: „Tutaj proszę pozostawić książki wypożyczone z biblioteki” .

Proszę, aby rodzice, którzy przychodzą oddać podręczniki, pozostawiali książki wypożyczone z biblioteki w tym kartonie.

Sposób składania książek wypożyczonych z biblioteki do kartonu:

Książki, które oddaje rodzic lub uczeń, powinny być włożone w zawiązaną reklamówkę z kartą zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer tel. kontaktowego. Umożliwi to sprawne rozliczenie się z podręczników i wypożyczonych książek podczas jednej wizyty w bibliotece.

Zwracam szczególną uwagę na to, aby klasy 8 cu rozliczyły się z podręczników i książek w związku z zakończeniem edukacji w szkole. 

Barbara Ratajczak-Kawczyńska

Data
   
Czwartek 4.06.II A
Od 12.30-16.20
Przyjmowanie w godzinach 12.30-16.20
Piątek 5.06.III A
9.00-12.50
Co 10 minut
II B
12.50-16.40
Co 10 minut
Przyjmowanie w godzinach od 9.00-16.40
Poniedziałek 8.06.IA
Od 9.00- 12.40
co 10 minut
I-II cudzoziemskie
I cudz- 12.40-14.00 co 10min
II cudz – 14.10-15.00
Przyjmowanie w godzinach 9-15
Wtorek 9.06.I B
9.00-12.30
Co 10 minut
6 cudzoziemska
12.40-13.00
5 cudzoziemska
13.00-16.00

Co 15 minut
Przyjmowanie w godzinach
9-16.00
Środa 10.06.IC
9-12.30
Co 10 minut
VII cu
12.30-13.30
Co 15 minut
ID
13.30-17.20
Przyjmowanie
9- 17.20
Poniedziałek 15.06.5 A
9.00-15.30
co 15 minut
Przyjmowanie
9.00-15.30
Wtorek 16.06.8 cudzoziemska
12.30-15.30
Przyjmowanie
12.30-15.30
Środa 17.06.7 A
12.30-19.00
Przyjmowanie
12.30-19.00