REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
KOMUNIKAT DYREKTORA SP2

Drodzy rodzice!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu  na rok szkolny 2020/2021.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które nie podlegają procesowi rekrutacji.

Nie zwalnia to jednak Rodziców z konieczności zapisania dziecka do szkoły.

Proszę wypełnić zgłoszenie i w terminie rekrutacji przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@sp2poznan.pl lub tradycyjnej. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce przy wejściu do szkoły, w którym mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia i/lub wypełnioną kartę (zamkniętą w kopercie) wrzucić do skrzynki w wyznaczonym miejscu.

Proszę zwrócić uwagę na obwód szkoły, który można sprawdzić na stronie  http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Dzieci, które mieszkają poza obwodem SP 2 w Poznaniu, a które chcą zostać naszymi Uczniami – podlegają procesowi rekrutacji. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Nabór – informacje dla kandydata

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Państwa, aby wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przesyłali Państwo drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z dokumentami) na sekretariat@sp2poznan.pl lub pocztą tradycyjną – za potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce przy wejściu do szkoły, w którym mogą Państwo pobrać wnioski wraz z załącznikami i/lub wypełnione dokumenty zamknięte w kopercie wrzucić do skrzynki w wyznaczonym miejscu w dniach: od 6 do 27 kwietnia w godzinach: 9:00 – 14:00. Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będą Państwo proszeni o dostarczenie do Szkoły oryginałów dokumentów w późniejszym terminie.

Gdyby mieli Państwo pytania, wątpliwości lub potrzebowali pomocy związanej z wyborem szkoły i rekrutacją, proszę o kontakt: tel. kom. 509 101 358, sekretariat@sp2poznan.pl

Agata Ratajczak
Dyrektor Szkoły