W grudniu uczniowie klas 1-3 miały okazję spotkać ze strażnikami miejskimi, którzy przypomnieli im ważne zasady – dzieciaki utrwaliły wiedzę na temat poruszania się po drodze, sposobów reagowania w trudnych sytuacjach i udzielania pomocy, a także dowiedziały się, co należy robić, gdy zostaną same w domu. Na koniec spotkania każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę – warto być widocznym na drodze!

Dziękujemy za wizytę!