Dnia 28 listopada 2019 biblioteka szkolna przyjęła w poczet swoich czytelników uczniów klas pierwszych. Zanim jednak pierwszoklasiści złożyli słowa przysięgi, zapoznali się ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z niej. Sami zwrócili uwagę na to, że najważniejsza w bibliotece jest cisza, zwłaszcza, gdy korzystają z niej czytelnicy. Potrafili także podać różnicę miedzy biblioteką a księgarnią.  Następnie uczniowie starszych klas, którzy wcielili się w postacie mówiącej książki i mola książkowego, zaprosili do wspólnej zabawy, podczas której pierwszoklasiści mogli się pochwalić znajomością książek dla dzieci. Następnie z dużym przejęciem na twarzach złożyli uroczystą przysięgę, a bibliotekarz ołówkiem pasował ich na czytelników biblioteki szkolnej. Każdy otrzymał zakładkę do książki, a cała klasa pamiątkowy dyplom z tekstem przysięgi, pod którym się podpisali.

Czekała ich jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie baśń o dziewczynce z zapałkami w formie teatrzyku kamishibai. Gromkimi brawami dzieci wyraziły swoje zadowolenie.