Program Edukacji Architektonicznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
przygotowany i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

W naszej szkole od października  2019 roku klasa II pod opieką wychowawcy  bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury pt:  „Archi-przygody”. Celem programu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności dzieci, a także poznawanie przez nie przestrzeni, która je otacza. Dodatkowo dzieci poznają tradycje architektoniczne, to, jak możemy tworzyć krajobraz oraz własne otoczenie, w którym żyjemy. Projekt składa się z 10 spotkań, w czasie których są omawiane zagadnienia dotyczące architektury i sposobu tworzenia i kreowania przestrzeni.

Dzieci pod okiem pana architekta Seweryna Trzyny i nauczyciela będącego opiekunem projektu panią Agatą Tomaszewską poznają podstawy architektury i pojęcia estetyki architektonicznej.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z wielkim zapałem i podchodzą bardzo twórczo do każdego tematu.

Pierwsze spotkanie „Przygoda z architekturą” było wprowadzeniem w świat architektury. Poznawaliśmy pierwsze budowle tworzone przez ludzi w celach schronienia, ich sposoby budowania uwarunkowane życiem i obszarem w jakim się znajdowali. Pan Seweryn opowiadał również o pracy architekta.

Po części wprowadzającej do zajęć, dzieci na kartkach zaczęły tworzyć swoje własne schronienia, a w kolejnej części budowały schronienia w klasie z przyniesionych materiałów. W czasie zajęć powstało wiele ciekawych i kreatywnych prac.

Drugie spotkanie „Skala i proporcje” dotyczyło zagadnień wielkich budynków i postaci, a także ich proporcji. Pan architekt omawiał zasady proporcji i tego jak dany model można odnieść do pojęcia skali. Dzieci mierzyły siebie, a także odrysowywały swoje kontury na wielkich arkuszach papieru, a następnie rysowały swoją postać w skali. W kolejnej części zajęć dzieci wykonywały model postaci z plasteliny według wcześniej wykonanego projektu.

 

Spotkanie 1.

Spotkanie 2.