Hej hej! Nasi uczniowie chętnie i aktywnie angażują się w akcje wolontariackie! Tym razem nie tylko dołączyli do zbiórki nakrętek, ale także całkowicie spontanicznie postanowili ułożyć wielkie serce dla chorej Martynki. Przekazujemy pozdrowienia! 💙💚