16 września 2019 roku przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 pojechali na cmentarz, aby pożegnać członkinię Szarych Szeregów i sanitariuszkę Armii Krajowej śp. ppłk dr n. med. Barbarę Łukomską-Chudak. Była więźniarką obozu karno-śledczego w Żabikowie, represjonowana za działalność konspiracyjną.  Jako jedna z pierwszych lekarzy uzyskała specjalizację z anestezjologii w 1952 roku, uczestniczyła w pionierskich operacjach serca, przez wiele lat była ordynatorem Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala MSWiA w Poznaniu. Zmarła w wieku 94 lat.

Z wyrazami współczucia Rodzinie Zmarłej
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Szarych Szeregów w Poznaniu