Informujemy, że uległ zmianie termin rozpoczęcia pracy stołówki szkolnej.

W związku z brakiem części deklaracji dot. zapisu

obiady dla uczniów rozpoczną się w poniedziałek, tj. 9 września 2019 roku.