Ogłaszamy, że klasa 1a jako jedna z 4 klas w Poznaniu (50 w sumie z całej Polski) została zakwalifikowana do programu Archi-Przygody.

Jest to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony  dla uczniów szkół podstawowych – realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienie procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie. Zajęcia prowadzone będą we współpracy nauczyciela oraz architekta zatrudnionego przez Narodowe Centrum Kultury. Scenariusze zajęć skupione są przed wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu. Pełną parą ruszamy od września 🙂