25 kwietnia zajęcia w szkole zostają zawieszone za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

W czwartek prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. od 8.00 do 16.00.

Ze względu na trwającą akcję strajkową i ograniczoną liczbę nauczycieli, którzy zgłosili gotowość podjęcia pracy
istnieje możliwość zapewnienia opieki dla jednej grupy (25 uczniów).