Egzamin Ósmoklasisty

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi informuje, że Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w terminie 15 – 17.04.2019 r.
Uczniowie proszeni są o przybycie każdego dnia o godz. 8:00.
Każdy zdający powinien mieć na długopis z czarnym tuszem i legitymację szkolną.
Dodatkowo na egzaminie z matematyki – linijkę.

Agata Ratajczak
dyrektor szkoły

Egzamin Gimnazjalny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi informuje, że Egzamin Gimnazjalny odbędzie się w terminie 10 – 12.04.2019
Uczniowie proszeni są o przybycie każdego dnia o godz. 8:00.
Uczniowie przynoszą czarny długopis i legitymację szkolną.
Na drugi dzień – dodatkowo linijkę.

Agata Ratajczak
dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice!

Kierując się dobrem Dzieci i biorąc pod uwagę obojętność strony rządowej wobec problemu środowiska nauczycielskiego i przyszłości polskiej edukacji, zgłosiliśmy Dyrekcji chęć pomocy w przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminu ósmoklasisty.

STRAJK JEST KONTYNUOWANY!

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie. Mamy nadzieję, że poczucie wspólnej troski o losy polskiej szkoły,

a przede wszystkim jej Uczniów, przełoży się na dobrą przyszłość.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Szarych Szeregów w Poznaniu