Szanowni Państwo!

Działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu niniejszym informuję, ze w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019 r. dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody za zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozp. MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieci i młodzieży w szkole w te dni.

Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor szkoły,
Agata Ratajczak