Przypominamy!

Drzwi Otwarte w SP2 już 19.02. i 27.02. o godz. 17:00!