Tradycją stały się coroczne styczniowe spotkania opłatkowe przedstawicieli Szkolnego Koła Wolontariatu z członkami Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddziału Wielkopolskiego w Urzędzie Wojewódzkim.

Tak jak co roku wolontariuszki pomagały w przygotowaniu spotkania, następnie podzieliły się opłatkiem, składając życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom i wraz z innymi śpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary i akordeonu.

Była to również doskonała okazja do posłuchania wspomnień wojennych Szaroszeregowców, ale także do rozmów na tematy dotyczące współczesnych wydarzeń.

Bardzo lubimy te spotkania i nie możemy doczekać się kolejnych.