Zimowisko stacjonarne „Dookoła Świata z Pomysłodajnią” to projekt zajęć edukacyjno-artystycznych skierowany do uczniów poznańskich szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w okresie ferii zimowych 2019. Beneficjenci projektu to dzieci i młodzież uczęszczająca do poznańskich szkół. Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12, w bezpiecznej przestrzeni, w pełni przystosowanej do prowadzenia zaplanowanych działań. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, przez kolejne dwa tygodnie ferii zimowych organizowane będą zajęcia artystyczno-edukacyjne.

Głównym założeniem projektu jest dostarczenie objętym nim dzieciom możliwości konstruktywnego, a zarazem atrakcyjnego spędzenia czasu w okresie zimowiska 2019. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach tematycznych połączonych z poznawaniem kultur i obyczajów panujących w różnych krajach.

Do naszego projektu zaproszeni zostaną znani poznańscy expaci (obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu) oraz polscy instruktorzy (dwujęzyczni) którzy mieszkali i pracowali poza naszym krajem. Poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych m.in z takich dziedzin jak: muzyka, taniec, plastyka, dodatkowo będą przybliżali kulturę oraz obyczaje ze swoich ojczystych krajów (ww osoby są profesjonalnymi instruktorami w swoich dziedzinach). Codziennie będziemy zgłębiali wiedzę na temat innego kraju, którego przedstawiciel będzie opowiadał i prezentował aktywność najbardziej popularną i charakterystyczną dla tej części świata.

Codziennie uczestnicy nauczą się powitania w języku obowiązującym w omawianym kraju i będą wymieniali najbardziej charakterystyczne rzeczy dla tego regionu. W ramach tygodniowego program półkolonii planowane są również wycieczki tematyczne połączone z działaniem artystycznym, takim jak: sesja muzyczna w Muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie studia TVP POZNAŃ, wizyta w Polskim Radio Poznań, zwiedzanie organ Poznańskiej Fary połączone z koncertem, Fałszerze sztuki – wizyta w Muzeum Narodowym. Ostatniego dnia młodzież weźmie udział we wspólnych warsztatach artystycznych przy współudziale gościa specjalnego, w ramach których będzie mogła poznać jego pracę „od kuchni”. Działania warsztatowe będą połączone z realizacją sesji nagraniowej lub wymiennie z realizacją video w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej, do której na tę okoliczność przywieziony zostanie sprzęt z profesjonalnego studia audio-video.

Turnus pierwszy: 14 – 18.01.2019
Turnus drugi: 14 – 18.01.2019

Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12.

Projekt jest bezpłatny dla beneficjentów, a liczba uczestników jest ograniczona.

UWAGA: Zimowisku stacjonarnym „Dookoła Świata z Pomysłodajnią” jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to jest: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.
Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania
Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org,
tel: 882605475, 530051372

Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 882605475, 530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela
informacji w sprawie w/w projektu.