W piątek uczniowie klasy IVa spotkali się z przedstawicielami Centrum Promocji Ekorozwoju. Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „Zostań Miejskim Przyrodnikiem”. Wśród przyszkolnych drzew i krzewów uczyły się rozpoznawać różne gatunki ptaków i poznawały ptasie zwyczaje.
Oto zdjęcia z tej praktycznej lekcji przyrody.