Takie podziękowanie otrzymaliśmy od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio: