Wzorem lat ubiegłych, w roku 2019 w naszej szkole będzie organizowany tygodniowy wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii.

W ramach wyjazdu uczniowie będą mieli zajęcia języka angielskiego w wymiarze czterech godzin dziennie, prowadzone przez angielskich nauczycieli. Uczniowie będą nocować w rodzinach brytyjskich. Program obejmuje także atrakcyjne wycieczki turystyczno-kulturalne.

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klasy ósmej.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

Szczegółowych informacji udziela pani Małgorzata Brambor.