Za pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uznaje się uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

11 lipca 2018 godz. 10:00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych.

Dokumenty, które należy dostarczyć w dniach 11-12.07.2018 po znalezieniu się na liści kandydatów zakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej:

– złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka.