W czwartkowe popołudnie, 21 czerwca 2018 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie trzecich klas Gimnazjum nr 23. Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej. Trzecioklasiści przekazali sztandar młodszym kolegom i koleżankom. Przemawiała Pani Dyrektor Agata Ratajczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Rubinowska, po czym w imieniu Rady zostały wręczone drobne upominki. W końcu nadszedł czas na nagrody i podziękowania. Wychowawcy klas podziękowali rodzicom szczególnie zaangażowanym w życie Szkoły i nagrodzili najlepszych uczniów – zdobywców świadectw z wyróżnieniem, laureatów konkursów, reprezentantów szkoły oraz tych, którzy dzięki własnej ciężkiej pracy otrzymali Złote Tarcze – odznaczenie Dyrektora Gimnazjum nr 23 i Szkoły Podstawowej nr 2 dla uczniów z wybitnymi wynikami w nauce, średnią ocen powyżej 5.0 i godne reprezentowanie Szkoły. Szczególnymi osiągnięciami w wielu dziedzinach może pochwalić się Dominika Kanikowska, która w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała tytuł Absolwenta Roku! 🙂 Na koniec przemówili reprezentanci młodszych klas, także pierwszoklasiści.

Nadszedł czas na część artystyczną! Dla wszystkich zebranych scena stała się wielkim telewizorem, a Pani Dyrektor otrzymała pilota, bo wiadomo – kto ma pilota, ten ma władzę 😉 Pierwsza i druga stacja oferowały serwisy informacyjne, po obejrzeniu wiadomości Pani Agata Ratajczak przełączyła kanał. Następnie widzowie mieli okazję obejrzeć program rozrywkowy – Jaka to melodia, w którym wzięli udział nauczyciele. Zwyciężyła drużyna Pana Grąckiego 😀 Serdeczne gratulacje! Kolejna stacja emitowała Taniec z Mistrzami, w którym tańczyli nauczyciele w parach z uczniami 😀 Zwyciężyła pani Agnieszka Warzecha tańcząca ze swoim uczniem Kubą! Wykazali się niezwykłą kreatywnością 😉

Na koniec uczniowie zaprezentowali się podczas części muzycznej. Najpierw wystąpił Illia z gitarą elektryczną i fantastycznym pokazem swojego talentu, a zaraz po nim grupa uczniów gimnazjum z piosenką “Ostatni raz z moją klasą…”.

Pożegnań nie było końca… Jesteśmy dumni z naszych absolwentów!

Życzymy Wam wspaniałych wakacji i powodzenia w nowych szkołach! 🙂