W środę 23 maja dwie grupy uczniów (z klas: IIg i IIIe) wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych w Rezerwacie Meteoryt Morasko prowadzonych przez przyrodników z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Dwie sympatyczne panie przewodniczki w ciekawy sposób pokazały zespoły kraterów pometeorytowych, cztery typy lasów i ich roślinność. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać głosy niektórych, występujących na terenie rezerwatu ptaków. Dowiedzieli się także wielu faktów z biologii nietoperzy i płazów.
Piękna majowa pogoda oraz wiedza pań przyrodniczek sprawiła, że ponaddwugodzinny spacer po rezerwacie był bardzo udany.

Ewa Niedziela