15 maja 2018 r. naszą Szkołę powtórnie odwiedził pan Paweł Nowak, doktor filozofii, etyk, wykładowca z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV, Liceum Ogólnokształcącego nr XVII i Gimnazjum nr 43 w Poznaniu.

Nasz Gość, korzystając z uprzejmości wychowawcy klasy VII, pani Iwony Masłowskiej, spotkał się z rodzicami uczniów, dla których wygłosił wykład pt.: „Ciuch szkolny – nie dowolny, czyli ile wolności powinien mieć gimnazjalista/licealista?”.


Wykład pana doktora Pawła Nowaka podzielony był na trzy odpowiednio zatytułowane części:
1. Poszukując źródeł – dlaczego Oni tacy są?,
2. Myśl i działaj,
3. Jeszcze nie jest za późno.


Sedno części pierwszej stanowiła kwestia: dlaczego uczniowie gimnazjum/liceum, traktują środowisko szkolne w tak beztroski sposób: zachowują się bardzo swobodnie, ubierają się w wyzywający sposób, odzywają się do siebie w wulgarnym języku, nie zależy im na dobrych ocenach i wzorowym zachowaniu. Prelegent w swej odpowiedzi wskazał przede wszystkim na kolorowe czasopisma dla młodzieży i Internet, zachęcające do upubliczniania również nieodpowiedniego bądź niegodnego zachowania. Pan dr Paweł Nowak odnotował też cechujące dziś wielu młodych: chęć wyróżniania się i naśladownictwo. Młodzi ludzie zakładając modny ciuch i stosując krzykliwy image, udają jednak tylko kogoś, kim nie są. Młodzi – kontynuował Prelegent – zapominają, że wygląd ich idola (np. artysty) jest efektem pracy wielu osób, mających na celu wyróżnić go spośród innych, nie zaś nauczyć lub przekazać jakieś wartości.


W części drugiej wykładu pan dr Paweł Nowak przedstawił na przykładach dwóch szkół, jak dyrekcja i nauczyciele wspomnianych, „temperują” nieodpowiednie zachowania młodzieży. Prelegent wspomniał tu obowiązujący w jednej z nich mundurek uczniowski oraz opisał egzekwowanie w drugiej zapisów o odpowiednim stroju i wyglądzie uczniów. Prowadzący umiejętnie wskazał zalety i wady powyższych, odgórnych rozwiązań.


W ostatniej części, stanowiącej zarazem podsumowanie wykładu, Prelegent przekazał Słuchaczom, że nigdy nie jest za późno na pozytywne zmiany w młodym człowieku. Warunkiem jest jednak poświęceniu mu przez Rodziców możliwie najwięcej uwagi, bycie dla niego wzorem oraz współpraca ze szkołą (nauczycielem i dyrektorem). Rodzice – zaakcentował pan dr Paweł Nowak – powinni być dla młodych wzorem przede wszystkim w sferze zachowania, tzw. ogłady społecznej.


Remigiusz Menes