Dnia 12 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Dzień Projektowy.
Publiczna prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w klasach II gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 stanowiła zwieńczenie pracy grup projektowych. Tematyka była różnorodna. To inny, ciekawy sposób przyswajania wiedzy, a także ćwiczenie wystąpień, opanowania tremy. Uczniowie poruszali się w różnych przestrzeniach tematycznych, prowadząc działania o charakterze badawczym, twórczym, dokumentalnym, sprawozdawczym. Wyzwoliły one aktywność i kreatywność młodzieży. Inspirowały do różnych działań i były znaczącym przeżyciem edukacyjnym. Następnie gimnazjaliści pokazali wytwory i materiały, które „wypracowali” – prezentacje filmowe, zdjęcia, filmy, wyniki ankiet. Świadkiem tego publicznego przedstawienia rezultatów byli uczestnicy grup projektowych i ich opiekunowie.

Ponadto w Dniu Projektowym brali udział także nasi pierwszoklasiści. Tematem ich pracy była Nasza Ojczyzna – Polska i Nasze Miasto – Poznań. Spisali się świetnie!