Szanowni Rodzice i  Uczniowie naszej szkoły

 

Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz po analizie ankiety przeprowadzonej wśród naszej społeczności szkolnej informujemy, iż od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 wprowadzamy innowację w systemie oceniania pod nazwą:

„Szkoła bez pisemnych zadań domowych”

Zmiana dotyczy wszystkich klas gimnazjalnych oraz klasy siódmej szkoły podstawowej.

A po co ta zmiana?

 • Codzienne odrabianie pisemnych zadań domowych zajmuje bardzo dużo czasu.
 • Powoduje stres i frustrację uczniów i ich rodziców.
 • Nadmiar zadań domowych powoduje spadek motywacji do pracy.
 • Większość pisemnych zadań domowych nie weryfikuje rzeczywistych wiadomości
  i  umiejętności ucznia.
 • Bardzo trudno ocenić, czy praca została wykonana samodzielnie.
 • Aby praca domowa miała sens musi być sprawdzona i oceniona u każdego ucznia, a na to niestety nie ma czasu na lekcji.
 • Zaoszczędzony czas, poświęcany wcześniej na sprawdzanie zadań domowych, każdy nauczyciel wykorzysta na dodatkowe zadania wykonane wspólnie na lekcjach (tzw. efektywne wykorzystanie czasu lekcji).
 • Uczniowie będą mieli więcej czasu w domu np.  na powtórzenie słówek z języków obcych, czytanie lektur, przygotowanie się do kartkówek, sprawdzianów, czy prac klasowych.
 • Zyskają więcej czasu wolnego na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, więcej wspólnie spędzonego czasu z rodziną.

Wyjaśniamy zaniepokojonym, że jeżeli już zadania domowe, to:

 • Dla chętnych uczniów, na prośbę rodziców, dostosowane do możliwości danego ucznia, z wydłużonym czasem na wykonanie, oceniane na bieżąco;
 • Nie rezygnujemy z prac długoterminowych, projektów, prezentacji, programów internetowych wspomagających naukę i utrwalanie słownictwa w językach obcych.

Mamy pełną świadomość, iż zadania domowe mają swoje zalety. Kształtują kreatywne myślenie, wyrabiają nawyk systematyczności, organizacji czasu i samodyscypliny, a także utrwalają wiedzę zdobytą podczas lekcji. My nie rezygnujemy z tego wszystkiego, chcemy tylko zmniejszyć ilość wykonywanych prac z dnia na dzień. Szkoła to przyjemność i najlepsze lata w życiu, a nie z przykry obowiązek.

Sztuką jest zadawanie takiej ilości zadań domowych, aby rozwijały, a nie zniechęcały.Tym żyje Poznań! Posłuchajcie fragmentu wiadomości Radia Eska na temat naszej szkoły!