W dniach 19 – 21.03.2018 r. odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. Uczniowie klasy VII oraz klas gimnazjalnych przeżywali rekolekcje pod hasłem “Z powodu Jezusa i Ewangelii zacznij na nowo żyć w Kościele”. Naszym rekolekcjonistą był Ks. Jakub Drosik – neoprezbiter. Konferencje w dużej mierze poświęcone były odkrywaniem sensu bycia i działania w Kościele. W czasie spotkań uczniowie mieli możliwość spotkania z osobą po doświadczeniu misyjnym w Afryce, a także dowiedzieć się na czym polega praca i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, którzy dają nam – zdrowym – motywacje i siły do walki o swoje marzenia.

dk. Przemysław Sobol

 

 

Natomiast najmłodsi uczestnicy rekolekcji mogli odkrywać Bożą obecność w życiu każdego z nas.

W pierwszym dniu poznawaliśmy Pismo Święte. Dzieci mogły dowiedzieć się m.in. jak wygląda Biblia, co zawiera i jak należy Ją traktować. Z wielką uwagą słuchaliśmy słów Pana Jezusa zawartych w przypowieści o miłosiernym samarytaninie.

Następnego dnia odkrywaliśmy jak Boże Słowo może dawać siłę do dobrego życia. Młodzi uczestnicy rekolekcji ,,przenieśli się w czasie” i podczas zajęć w Muzeum Archidiecezjalnym poznawali historię chrztu Polski oraz pierwszych misjonarzy. Każde dziecko mogło poczuć się jak członek plemienia, a niektórzy wcielali się w rolę władców lub misjonarzy. Dużo radości sprawiło wspólne budowanie kartonowej katedry.

Po skończonych zajęciach muzealnych zwiedzaliśmy Katedrę Poznańską.

Trzeciego dnia pierwszoklasiści zastanawiali się jakie dobre uczynki udało się zrealizować w czasie Wielkiego Postu. Prezentowali je na papierowych serduszkach, które zanieśli w darze ołtarza podczas Mszy Świętej kończącej szkolne rekolekcje.

 

Elżbieta Wilczyńska