7 marca 2018 r. odbył się konkurs krasomówczy „Pięknie opowiedzieć o naszym Patronie”. Uczniowie klasy VII i jury konkursu w składzie: nauczyciel polonista p. Iwona Masłowska i nauczyciel bibliotekarz Remigiusz Menes, wysłuchali wystąpień pięciorga finalistów.
Przemowy uczniów poświęcone były zarówno indywidualnym bohaterom jak i rozmaitym aspektom działalności Szarych Szeregów – podziemnego harcerstwa polskiego, walczącego z okupantem hitlerowskim.

Czwarte miejsce w konkursie zajęła Wiktoria z klasy IIIe, która przedstawiła biografię i zasługi harcmistrza Floriana Marciniaka – naczelnika Szarych Szeregów w latach: 1939-1943. Sklasyfikowani na trzeciej ex aequo pozycji: Alicja z klasy VII i Włodek z klasy IIIe oraz druga w konkursie Sylwia, omówili akcje małego sabotażu. Prelegenci wspomnieli: akcje harcerzy przeciw warszawskim fotografom wystawiającym w witrynach zdjęcia niemieckich żołnierzy, zniechęcanie polskiej publiczności do chodzenia do kin, zrywanie hitlerowskich flag, demontaż niemieckiej tablicy z pomnika Kopernika w Warszawie, malowanie na ścianach domów w miastach: żółwia propagującego powolną pracę w zakładach pracujących dla okupanta oraz kotwicę – symbol Polski Walczącej i znak „V” oznaczający zwycięstwo.

Zwycięzcą konkursu został Bartek z klasy VII; tematem jego wystąpienia była Akcja pod Arsenałem. Bartek plastycznie omówił przygotowania i samą akcję odbicia przez członków Grup Szturmowych Szarych Szeregów z rąk gestapowców 26 marca 1943 r. komendanta jednego z hufców – Janka Bytnara „Rudego”, przeprowadzoną koło budynku dawnego Arsenału w Warszawie.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom konkursu!

Remigiusz Menes