11 grudnia 2017 r. gościem naszej Szkoły był pan Paweł Nowak, doktor filozofii, etyk, wykładowca z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu oraz nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV.

Nasz Gość, korzystając z uprzejmości wychowawcy klasy VII, pani Iwony Masłowskiej, spotkał się z rodzicami uczniów, dla których wygłosił wykład pt.: „Tradycja i postęp – telefon komórkowy w szkole”. Pan Prelegent na wstępie zapoznał audytorium z historią telefonów komórkowych, które w założeniu miały usprawnić komunikację międzyludzką. Nasz Gość przedstawił następnie, jak telefon komórkowy pod koniec XX w. trafił w ręce uczniów a wraz z nimi m.in. do szkół, generując problemy. Komórka wzbogacana z biegiem czasu o kolejne opcje, z mobilnym Internetem, wyposażyła młodzież m.in. w ogromny zasób gier, stała się obiektem tzw. lansu, ale również współwinnym zjawiska stalkingu, który jest już ścigany z mocy prawa. Komórka – paradoksalnie – zubożyła też komunikację międzyludzką; częsty widok stanowią dziś uczniowie, którzy na przerwach nie rozmawiają ze sobą, lecz komunikują się przez urządzenia mobilne.

Pan Prelegent poruszył następnie szczególną rolę Rodziców w regulowaniu dostępu młodzieży do wirtualnego świata. Rodzice instalując aplikacje do kontroli rodzicielskiej na smartfonach i tabletach swoich dzieci, mogą je zabezpieczyć przed kontaktem z nieodpowiednimi treściami, wykorzystując zaś moduł GPS, znają aktualne miejsce pobytu dziecka. Komórka – mówił dalej nasz Gość – znalazła zastosowanie również w pracy nauczyciela, umożliwiając mu w różnych warunkach: bieżący kontakt z Rodzicami (np. poprzez e-dziennik) oraz tworzenie dla uczniów nowych, atrakcyjniejszych wariantów zadań (np. na platformie kahoot).

Podsumowując swój wykład, pan dr Paweł Nowak stwierdził, iż Szkoła może dziś pomóc uczniom w odpowiednim postrzeganiu możliwości, jakie niesie z sobą technologia i wykorzystaniu jej mądrze, nie tylko do zabawy.


Remigiusz Menes