Drugi z projektów, który również rozpoczął się we wrześniu 2017 roku będzie realizowany w naszej szkole w latach 2017-2019 i nosi tytuł „We all stand together”. Projekt ten skupia się na szeroko rozumianej integracji społeczności szkolnej oraz lokalnej, poszanowaniu drugiego człowieka i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

 

Kraje uczestniczące w tym projekcie to Grecja, Włochy, Portugalia, Turcja i Norwegia.

Zespół projektowy naszej szkoły składa się z uczniów z klas 2B oraz 3B.