DYREKTOR SZKOŁY
Agata Ratajczak

WICEDYREKTOR
Anna Gramza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCA 1A: Natalia Zadłużna-Soboczyńska

WYCHOWAWCA 1B: Monika Klamecka

WYCHOWAWCA 1C: Katarzyna Gierwazik

WYCHOWAWCA 1D: Radosława Kalawska

WYCHOWAWCA 2A: Marta Rutynowska

WYCHOWAWCA 2B: Agnieszka Pachciarek

WYCHOWAWCA 3A: Joanna Jóźwiak-Pawełek

WYCHOWAWCA ODDZIAŁU CUDZOZIEMSKIEGO 1-3: Katarzyna Zawadowicz

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
Karolina Sadek
Agata Tomaszewska
Emilia Dziubek
Agata Baranowska
JĘZYK POLSKI
Iwona Masłowska

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
Zoriana Yasinska

MATEMATYKA
Bogumiła Szubert

HISTORIA / WOS
Katarzyna Szyperska

JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Brambor
Barbara Maciejewska N’Sir

JĘZYK HISZPAŃSKI
Bartosz Wosinek

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Anna Gramza
Krzysztof Grącki
BIOLOGIA
Agata Ratajczak
Paulina Kalota

GEOGRAFIA
Alicja Zwierzycka

CHEMIA
Bogumiła Szubert

FIZYKA
Bogumiła Szubert

INFORMATYKA
Maciej Ulatowski

RELIGIA
Elżbieta Wilczyńska

MUZYKA
Agnieszka Huszek
PLASTYKA / TECHNIKA
Agata Tomaszewska

  BIBLIOTEKA
Barbara Ratajczak-Kawczyńska

PEDAGOG
Katarzyna Dorna

PSYCHOLOG
Aleksander Dziurdź

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Anna Woroch
Monika Pawlicka-Lopez

DORADZTWO ZAWODOWE
Karolina Prątnicka

TŁUMACZ
Natalia Orlovska