DYREKTOR SZKOŁY
Agata Ratajczak

WICEDYREKTOR
Anna Gramza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCA 1A: Magdalena Kruczyk

WYCHOWAWCA 1B: Agnieszka Pachciarek

WYCHOWAWCA 2A: Joanna Jóźwiak-Pawełek

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY: Marta Zakrzewska

NAUCZYCIELE UCZĄCY KLASY IV, VIII DWUJĘZYCZNĄ ORAZ KLASY GIMNAZJALNE

JĘZYK POLSKI
Wojciech Kobus
Iwona Masłowska
Alicja Zimmer

MATEMATYKA
Joanna Borowiak Dorota Wawrzyniak

HISTORIA / WOS / WDŻWR
Paulina Bartkowiak
Piotr Skrzypczak

JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Brambor
Barbara Maciejewska N’Sir
Ewa Niedziela

JĘZYK NIEMIECKI
Anna Staszak

JĘZYK HISZPAŃSKI
Bartosz Wosinek

BIOLOGIA
Paulina Kalota
Agata Ratajczak
Małgorzata Szymandera

GEOGRAFIA
Tomasz Lipski
Renata Połeć

CHEMIA
Małgorzata Wałęsa

FIZYKA
Bogumiła Szubert

PRZYRODA
Magdalena Najs

INFORMATYKA
Maciej Ulatowski

RELIGIA
Marcin Gawarzewski
Maria Przyborowska

MUZYKA
Marta Zakrzewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Krystyna Andrzejewska
Anna Gramza
Krzysztof Grącki
Renata Szczepaniak

PLASTYKA / TECHNIKA / ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Agata Tomaszewska

BIBLIOTEKA
Renata Schab

PEDAGOG
Joanna Baranowska

PSYCHOLOG
Aleksander Dziurdź

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Anna Hadryan