W dniach 20-24.05.2024 r. trzy nauczycielki zaangażowane w projekt Erasmus + odbyły podróż do Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w celu obserwacji lekcji (job shadowing), by zapoznać się z lokalnym systemem edukacyjnym i znaleźć inspirację do działań w naszej SP2 oraz zacieśnić współpracę w ramach projektu ERASMUS+ z naszymi partnerami z Gran Canarii.

Była to kontynuacja współpracy, którą zapoczątkowała wizyta nauczycieli z CEIP LEÓN Y CASTILLO w naszej szkole w kwietniu.

Nauczycielki brały udział w roboczych spotkaniach i lekcjach pokazowych, podczas których obserwowały praktyczne rozwiązania stosowane podczas wdrażania metody CLIL czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, gdzie treści merytoryczne i językowe realizowane są wspólnie, przyczyniając się do rozwoju komunikatywności i umiejętności rozwiązywania problemów w oparciu o język obcy.

W lekcjach zastosowano również narzędzie EMOCREA służące m.in. rozwijaniu kreatywności, inteligencji emocjonalnej i wyrażaniu siebie.

Nauczycielki z SP2 wzięły również udział w spotkaniu w Teacher Training Centr i były pod wrażeniem wielkiego laboratorium doświadczalnego, z którego mogą korzystać nauczyciele wraz z uczniami na miejscu w ośrodku, a także wypożyczać materiały i pomoce dydaktyczne do nauki poprzez doświadczenia  w szkole.

W trakcie pobytu odbyły się również robocze spotkania z dyrekcją szkoły partnerskiej, na których uzgodnione zostały kolejne etapy współpracy, w tym wizyta uczniów z naszej szkoły na Gran Canarii w przyszłym roku, oraz przyjazd do Poznania grupy uczniów z Las Palmas.

Wolny czas nauczycielki spędziły na zwiedzaniu najciekawszych zakątków wyspy w towarzystwie nauczycieli z partnerskiej szkoły, którzy z niezwykłą serdecznością podjęli gości z Polski.