Drugie spotkanie z Kawalerami Międzynarodowego Orderu Uśmiechu dnia 12 grudnia 2022r. w siedzibie budynku Domu Żołnierza

12 grudnia 2022 roku to dzień  bardzo uroczysty. Nadano statuetki Honorowego Ambasadora Orderu Uśmiechu telewizji STK Swarzędz, p. Wacławowi Tecławowi, Pani Monice Zgrabnej, wielce zasłużonym w działania społeczne na rzecz dzieci.

Już po raz drugi Poznański  Klub Kawalerów Orderu Uśmiechu zaprosił uczniów  Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu na świąteczne spotkanie. Organizatorami byli Kawalerowie Orderu Uśmiechu z przewodniczącym p. Włodzimierzem Marciniakiem i Ambasadorem p. Mariuszem Flisem. Dzieci zostały obdarowane upominkami. Atrakcją był występ magika, który rozweselił do łez wszystkich uczestników tego wyjątkowego dnia. Z zainteresowaniem cale grono wysłuchało kolęd w wykonaniu trzech uczniów klasy 4SP, a zarazem członków poznańskiego sławnego chóru „Poznańskie Słowiki” oraz  solowej gry na organach i śpiewu tradycyjnych kolęd cudzoziemców. Był Mikołaj z prezentami. Tak jak w zeszłym roku dzieci z radością obdarowały Kawalerów Orderu Uśmiechu kartkami świątecznymi z życzeniami w różnych językach. Miłym zaskoczeniem były pozdrowienia i życzenia z dalekiej Japonii w tradycyjnej kaligrafii. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci. Obecnością swą zaszczycili również Dyrektor Wydziału Oświaty Pan Wiesław Banaś i poetka Danuta Bartosz, również Kawaler Orderu Uśmiechu. Spotkanie to było również wyróżnieniem dla naszej szkoły SP2, która szczególnie dba o szacunek dla  Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Maria Frąckowiak