DZIEŃ NA OPAK, DZIEŃ BEZ PLECAKA, DZIEŃ INNY NIŻ ZWYKLE,
ALE PEŁEN KREATYWNOŚCI I DOBREJ ZABAWY! 😀