W dniu 21 marca 2022 r. wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w obchodach:

8 edycji Dnia Motyla – Dnia Wrażliwości i Pomagania (którego organizatorem było Hospicjum Palium).

Wspólnie z wolontariuszami innych szkół spotkaliśmy się w  urzędach naszego miasta.

Nasza grupa wolontariuszy  malowała przepiękne motyle farbami witrażowymi na terenie Urzędu Wojewódzkiego Miasta Poznania. W drodze na plac  Wolności  zostały rozdane motylki i ulotki promujące hospicjum.

Na placu Wolności odbyły się występy artystyczne, przemarsz orkiestry oraz zatańczono belgijkę.