Klasy III biorą udział projekcie – „Przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego 4-8”, którego celem jest radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie podczas egzaminów w przyszłości oraz chęć do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Zadaniem trzecioklasisty jest wzięcie udziału w zabawie w egzamin z różnych dziedzin (matematyka, j. polski, przyroda), pogadankach z wychowawcą o kolejnym etapie szkolnym – kl. 4-8, warsztatach z pedagogiem i psychologiem szkolnym dot. kolejnego etapu, a także zaproszenie uczniów z klasy czwartej na spotkanie na temat tego jak wygląda życie czwartoklasisty. Myślę, że po tych zadaniach klasa IV nie będzie już dla trzecioklasisty taka straszna!