Zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

GODZINA 16:00

KLASA
SALA
3A
323
8cu
103

GODZINA 16:30

KLASA
SALA
3C
313
3D
311
2A
113
2C
121
1A
122
5A
222
7cu
101
1B
123
1C
301
2B
321
7B
203

GODZINA 17:00

KLASA
SALA
1B
123
1C
301
2B
321
7B
203

GODZINA 17:15

KLASA
SALA
4A
211
4B
212
7A
221
8A
201

GODZINA 17:30

KLASA
SALA
4-5cu
103

GODZINA 18:00

KLASA
SALA
6cu
101

GODZINA 18:30

KLASA
SALA
1cu
312

Zebrania dla klas w innym terminie:

28.10.2021 – 3b godz. 16.30

29.10.2021 – 2-3cu godz. 16.45