Mimo, że znamy, to chętnie sobie przypominamy. Dzisiaj w klasie 3B, rozmawialiśmy o bezpiecznej drodze do domu. Przy ćwiczeniu grafomotoryki, utrwalaliśmy, jakie znaki, możemy spotkać na drodze.