Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie, którzy złożyli wniosek, zostali przyjęci do świetlicy szkolnej.