SEKRETARIAT SZKOŁY

OD 1 LIPCA CZYNNY JEST

WE WTOREK I CZWARTEK

GODZ. 10.00 – 14.00