Uczniowie klasy 1a wzięli udział w tym roku szkolnym w projekcie „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca się. Program miał na celu zachęcać dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.

Dzięki otrzymanemu pakietowi materiałów i pomocy do pracy z serią „Czytam sobie” uczniowie czytali i ilustrowali ulubione opowiadania. Zobaczcie jakie piękne prace powstały!