Drodzy kandydaci do klasy VII dwujęzycznej!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dot. naboru.

Więcej informacji o klasie dwujęzycznej znajdziecie tutaj (klik).
Więcej o naszej szkole znajdziesz tutaj (klik).
17-21 maja 2021
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 maja 2021, godz. 14.00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

Dokumenty do pobrania:

wniosek do klasy VII dwujęzycznej (kliknij tutaj)

informator do klasy VII dwujęzycznej (kliknij tutaj)

ulotka dla przyszłych siódmoklasistów (kliknij tutaj)

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17-20 maja
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
26 maja

godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
6 czerwca

godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
24-27 czerwca

do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30 czerwca

godzina 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 30 czerwca do 1 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
5 lipca
godz. 12:00